22. konferencia - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

22. konferencia

Konferencie


Program 22. konferencie
v Prahe


Téma: Výzvy naturalizmu

Príspevky: 25-30 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 20 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.


Abstrakty prihlásených príspevkov


Objednávka ubytovania v Prahe


Program


Nedeľa, 9. septembra (září) 2018

Príchod, ubytovanie

Posedenie, večera (podľa dohody)


Pondelok, 10. septembra (září) 2018

8.00-9.00 Raňajky

9.30 Otvorenie, privítanie, organizácia

9.40 Petr Dvořák: Je morální vágnost problém pro nenaturalistický morální realismus?

10.30 Mária Spišiaková: Naturalistické vysvetlenia pôvodu náboženskej viery
11.20–11.40 Prestávka
11.40 Efrem Jindráček OP: Výhody a limity čistě přirozené metafyziky
12.30 Ukončenie prvej časti
13.00 Obed

14.30 Stanislav Sousedík: Co věřící křesťan čekává od filosofie náboženství?
15.20 Peter Mlynarčík: Evolucionizmus a prírodovedný obraz sveta
16.10-16.30 Prestávka
16.30 Radovan Šoltés: Evolučné základy morálnych matríc našich politických a náboženských presvedčení podľa Jonathana Haidta
17.20 Ukončenie druhej časti
17.30 Sv. Omša
18.30 Večera, Večírek

Utorok, 11. septembra (září) 2018

8.00-8.45 Raňajky
9.00 David Svoboda - Prokop Sousedík: Pojeti matematiky v díle Tomáše Akvinského: realismus ci instrumentalismus?
9.50 Ľuboš Rojka: Pierre Teilhard de Chardin: Evolučné stvorenie ľudského vedomia (text)
10.40-11.00 Prestávka
11.00 Vojtech Šimek: Kritika dialektiky „naturalismus–spiritualismus“ podle Roberta Spaemanna
12.00 Ukončenie

Účastníci:Minulá 21. konferencia v Badíne

Návrat na obsah