22. konferencia - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Prejsť na obsah

22. konferencia

Konferencie


Program 22. konferencie

v Prahe

Téma: Výzvy naturalizmu

Príspevky: 25-30 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 20 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.


Abstrakty prihlásených príspevkov


Program


Nedeľa, 9. septembra (září) 2018

Príchod, ubytovanie

Posedenie, večera (podľa dohody)


Pondelok, 10. septembra (září) 2018

8.00-8.45 Raňajky

9.00 Otvorenie, privítanie, organizácia

9.10

10.00
10.50–11.20 Prestávka
11.20
12.10 Ukončenie prvej časti
12.30 Obed

14.30
15.15
16.00-16.15 Prestávka
16.15
17.00 Ukončenie druhej časti
17.30 Sv. Omša

18.30 Večera, Večírek

Utorok, 11. septembra (září) 2018

8.00-8.45 Raňajky

9.00

9.45
10.30-11.00 Prestávka
11.00
11.45 Ukončenie
12.00 Obed


Účastníci:


Príspevky:


Minulá 21. konferencia v Badíne

Návrat na obsah