23. konferencia - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

23. konferencia

Konferencie


Program 23. konferencie
v Prešove, 9. - 10. 9. 2019


Téma: Filozofický kontext novomarxizmu

Príspevky: 25 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 15 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.

Abstrakty prihlásených príspevkov


Miesto: Gréckokatolícky kňazský seminár, Sládkovičova 23, 080 01 Prešov


Nedeľa, 8. septembra (září) 2019

Príchod, ubytovanie - 17.30 Prehliadka centra mesta, večera

Posedenie, večera (podľa dohody)


Pondelok, 9. septembra (září) 2019

8.00-9.00 Raňajky

9.00 Otvorenie, privítanie, organizácia

-- Opening statement -- David Svoboda, Prokop Sousedik: Marxismus (anotace)

9.20 Peter Dvořák: Neomarxistické zdroje pojmu gender (anotace) (Publikovaný text: obálka, text)

10.00 Pavol Dancák: Chronický charakter gnostického pokušenia a recidíva marxizmu
10.40–11.00 Prestávka
11.00 Lukáš Novák: Metodologie marxistického myšlení. Případová studie s tajenkou (Anotace)
11.40 Peter Mlynarčík: Novomarxizmus a súčasné ekologické myslenie
12.20 Ukončenie prvej časti
12.30 Obed

14.00 Dominika Dufferová: Liberálny západný neomarxizmus reaguje na ortodoxiu východného bloku: Filozofické pozadie v nemecky hovoriacej oblasti (Prispevok)
14.40 Radovan Šoltés: Filozoficko-psychologické súvislosti ľavicového myslenia
15.20-15.40 Prestávka
15.40 Daniel Porubec: Náboženské základy marxizmu vo filozofickej reflexii N. A. Berďajeva
16.20 Dušan Hruška: Niekoľko poznámok k dobovému kontextu zrodu postmarxistickej filozofie
17.00 Ukončenie druhej časti
18.00 Východná liturgia
18.30 Večera, Večírek -- téma a miesto ďaľšieho stretnutia v roku 2020 (minulé témy): návrh České Budějovice, téma: Boh, čas a zmena.

Ďaľší účastníci: Oľga Gavendová, Jozef Uram, Marián Ambrozy (pondelok), Mária Spišiaková, Peter Kondrla, Eva Ďurková, David Svoboda, Prokop Sousedik, Lubos Rojka, Martin Dojčár,...

Utorok, 10. septembra (září) 2019
Výlet: Opálové bane: https://www.opalovebane.com/


Minulá 22. konferencia v Prahe

Návrat na obsah