23. konferencia - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

23. konferencia

Konferencie


Program 23. konferencie
v Prešove, 9. - 10. 9. 2019


Téma: Filozofický kontext novomarxizmu

Príspevky: 25 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 15 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.

Abstrakty prihlásených príspevkov


Program - provizórny

Nedeľa, 8. septembra (září) 2019

Príchod, ubytovanie - - - Prehliadka centra mesta, katedrály?

Posedenie, večera (podľa dohody)


Pondelok, 9. septembra (září) 2019

8.00-9.00 Raňajky

9.15 Otvorenie, privítanie, organizácia

9.30 Peter Dvořák: Neomarxistické zdroje pojmu gender. (Anotace) (Publikovaný text: obálka, text)

10.10 Pavol Dancák: Chronický charakter gnostického pokušenia a recidíva marxizmu.
10.50–11.10 Prestávka
11.10 Lukáš Novák: Metodologie marxistického myšlení. Případová studie s tajenkou. (Anotace)
11.40 Peter Mlynarčík: Novomarxizmus a súčasné ekologické myslenie.
12.20 0 Ukončenie prvej časti
12.30 Obed

14.00 Dominika Dufferová: Liberálny západný neomarxizmus reaguje na ortodoxiu východného bloku: Filozofické pozadie v nemecky hovoriacej oblasti.
14.40 Tomáš Machula: Habermas o ľudskej prirodzenosti.
15.20-15.40 Prestávka
15.40 Radovan Šoltés: Filozoficko-psychologické súvislosti ľavicového myslenia.
16.20 Daniel Porubec: Náboženské základy marxizmu vo filozofickej reflexii N. A. Berďajeva
17.00-17.10 Prestávka
17.10 Dušan Hruška: Niekoľko poznámok k dobovému kontextu zrodu postmarxistickej filozofie.

17.50 Ukončenie druhej časti
18.00 Sv. Omša
18.30 Večera, Večírek - - - téma a miesto ďaľšieho stretnutia v roku 2020 (minulé témy)

Ďaľší nahlásení účastníci: Oľga Gavendová, Jozef Uram, Marián Ambrozy (pondelok), Mária Spišiaková,

Utorok, 10. septembra (září) 2019
Výlet do Bardejova?

- - - - - Ukončenie


Minulá 22. konferencia v Prahe

Návrat na obsah