24. konferencia, České Budějovice - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

24. konferencia, České Budějovice

Konferencie


Program 24. konferencie
v Českých Budějoviciach, 7. - 8. 9. 2020


Téma: Boh a zmena

Príspevky: 25 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 15 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.

Abstrakty prihlásených príspevkov


Program
Miesto: České Budějovice

Nedeľa, 6. septembra (září) 2020

Príchod, ubytovanie - 17.30 Prehliadka centra mesta, večera

Posedenie, večera (podľa dohody)


Pondelok, 7. septembra (září) 2020

8.00-9.00 Raňajky

9.00 Otvorenie, privítanie, organizácia

-- Opening statement --

9.20

10.00
10.40–11.00 Prestávka
11.00
11.40
12.20 Ukončenie prvej časti
12.30 Obed

14.00
14.40
15.20-15.40 Prestávka
15.40
16.20
17.00 Ukončenie druhej časti
18.00 Liturgia
18.30 Večera, Večírek -- téma a miesto ďaľšieho stretnutia v roku 2021 (minulé témy).

Ďaľší účastníci:

Utorok, 8. septembra (září) 2020Minulá 22. konferencia v Prahe

Návrat na obsah