22. konferencia - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

22. konferencia

Konferencie


Program 22. konferencie
v Prahe, 10. - 11. 9. 2018


Téma: Výzvy naturalizmu

Príspevky: 25-30 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 20 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.

Abstrakty prihlásených príspevkov


Objednávka ubytovania v Prahe

Ubytovanie v seminári, aj prednášky: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6

Podrobnosti o ubytovaní - viď smernice Davida Svobodu


Program (program v pdf)


Nedeľa, 9. septembra (září) 2018

Príchod, ubytovanie

Posedenie, večera (podľa dohody)


Pondelok, 10. septembra (září) 2018

8.00-9.00 Raňajky

9.30 Otvorenie, privítanie, organizácia

9.40 David Svoboda - Prokop Sousedík: Pojeti matematiky v díle Tomáše Akvinského: realismus ci instrumentalismus?

10.30 Mária Spišiaková: Naturalistické vysvetlenia pôvodu náboženskej viery
11.20–11.40 Prestávka
11.40 Efrem Jindráček OP: Přednosti a limity čistě přirozené metafyziky (text v pdf)
12.30 Ukončenie prvej časti
13.00 Obed

14.00 Stanislav Sousedík: Co věřící křesťan čekává od filosofie náboženství?
15.00 Peter Mlynarčík: Evolucionizmus a prírodovedný obraz sveta (text v pdf)
15.50-16.10 Prestávka
16.10 Radovan Šoltés: Evolučné základy morálnych matríc našich politických a náboženských presvedčení podľa Jonathana Haidta
17.00 Ľuboš Rojka: Pierre Teilhard de Chardin: Evolučné stvorenie ľudského vedomia (text v pdf)
17.50 Ukončenie druhej časti

18.00 Sv. Omša
18.30 Večera, Večírek - dohodnutie témy, budúce plány, okienko vtipov,
Ukončenie


Minulá 21. konferencia v Badíne

Návrat na obsah