25. konferencia, Žilina - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

25. konferencia, Žilina

Konferencie


Program 25. konferencie
v Žiline??, 6. - 7. 9. 2021


Téma: Smrť a zlo

Pozvánka

Príspevky: 30 min. predstavenie a obhajoba argumentu (hypotézy), 15 min. diskusia,
doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.


Program

Nedeľa, 5. septembra (září) 2021

Príchod, ubytovanie - 17.30 Prehliadka centra mesta, večera.

Posedenie, večera (podľa dohody a pohody).


Pondelok, 6. septembra (září) 2020

8.00-8.30 Raňajky

9.00 Otvorenie, privítanie, organizácia - všetky prednášky je možné sledovať cez ZOOM

9.10 Opening Statement -


9.30

10.15

11.00–11.20 Prestávka
11.20
12.05
12.50 Ukončenie prvej časti, Obed

14.00
14.45
15.30-15.45 Prestávka
15.45
16.30 Ukončenie druhej časti
16.45 Liturgia
17.15 Večera, Večírek -- téma a miesto ďaľšieho stretnutia v roku 2021 (minulé témy).
21.00 Ukončenie pracovnej časti


Utorok, 7. septembra (září) 2021
8.00-8.30 Raňajky


Ďaľší účastníci:
Telematickí účastníci:


Minulá 24. konferencia v Českých Budejoviciach

Návrat na obsah