Členovia Spoločnosti pre kresťanskú filozofiu - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

Členovia Spoločnosti pre kresťanskú filozofiu


Koordinátor Spoločnosti:

Ľuboš Rojka
(Gregorova univerzita, Rím)

(lubosrojka(at)gmail.com)

(od roku 2009, znovuzvolený 2019)


Česká sekcia:

CMTF UP Olomouc
doc. Petr Dvořák, PhD. (1999);  doc. Martin Cajthaml; Jan Koblížek, Th.D. (2014),

KTF UK Praha
prof. Stanislav Sousedík (1997); doc. Prokop Sousedík PhD. (1997); doc. David Svoboda, PhD.; David Peroutka, PhD.;

TF JU České Budějovice
prof. Tomáš Machula; doc. Daniel Heider; Lukáš Novák, PhD.; Jan Samohýl, ThD.; PhDr. Vojtěch Šimek; Daniel Novotný, PhD.;

FF, Univerzita v Pardubiciach
Vladimír Zeman

Ďaľší členovia:
Martina Věra Štěpinová OP, PhD.;
Štěpán Holub, PhD. (Olomouc); PhDr. Karel Šprunk (Praha);


Slovenská sekcia:

TFTU Bratislava
prof. Rastislav Nemec; Mária Spišiaková, PhD.;
doc. Miroslav Karaba (2013);

CMBF Bratislava

doc. Oľga Gavendová, PhD.; Mgr. Gašpar Fronc (1997);

FF KU Bratislava
prof. Michal Chabada;

FF TU Trnava
Reginald Adrian Slavkovský, OP, PhD. (2013);

doc. Dominika Dufferová, OSU; doc. Andrej Rajský (PF TU) (2013); prof. Ing. Ľuboš Rojka (1997);


PdF TU Trnava
doc. Martin Dojčár
(2013)

FF UCM Trnava

doc. Milan Petkanič (2013);

Nitra
doc. Peter Kondrla (FF UKF); doc. Andrea Blaščíková (FF UKF) (2013); Peter Kubík SVD (1997); Martin Vašek, PhD. (2011);

Žilina
Peter Mlynarčík, PhD. (1997); Jakub Švec, PhD. (FHv, Žilinská Univerzita) (2021);

KU Ružomberok
prof. Peter Volek (1997); Jozef Jurina, PhD.; Ján Hrkút, PhD. (2015);

KS FX, Badín
Miroslav Kuric, PhD.; Jozef Uram, PhD.;

Poprad
doc. Marián Ambrozy, PhD.;

TF KU Košice

doc. Inocent Mária Szanisló, OP (2009); Radoslav Lojan, PhD. (2014); Pavol Seman (2021), Róbert Gyuri, PhD. (2022),

Prešov
prof. Pavol Dancák (1997) (Gréckokatolícka TF PU, Katedra filozofie a religionistiky); Barbara Baloghová (2016); Daniel Porubec (2017); Radovan Šoltés, PhD. (2017)

Ďalší

Ivan Ondrášik PhD. (2015),

* * *

Čestní (zakladajúci) členovia: prof. Stanislav Sousedík, CSc., prof. Peter Volek

Čestní predsedovia: doc. Petr Dvořák, PhD., Mgr. Gašpar Fronc
(Obaja koordinovali aktivity Združenia počas desiatich rokov jeho existencie od roku 1998 po rok 2009.)

(Obaja koordinovali aktivity Združenia počas desiatich rokov jeho existencie od roku 1998 po rok 2009.)

Jan Samohýl, ThD., koordinátor Českej sekcie od roku 2009 do roku 2015.
* * *

Ak sa chcete stať členom alebo členkou Spoločnosti
napíšte svoje meno, priezvisko, kde pracujete a emailovú adresu priamo koordinátorovi (viď vyššie).

Od roku 2018 členovia Spoločnosti sú zároveň členmi Európskej spoločnosti pre filozofiu náboženstva, v sekcii Centrálno-východnej Európskej spoločnosti pre filozofiu náboženstva.Návrat na obsah