27. konferencia, Košice - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

27. konferencia, Košice

Konferencie


Program 27. konferencie
v Košiciach, 4. - 5. 9. 2023


Téma: Zmena paradigmy, paradigma zmeny

Príspevky: 30 min. predstavenie a obhajoba alebo kritika hypotézy, 15 min. diskusia,

doktorandi: 20 min. prezentácia, 10 min. diskusia.

Program


Nedeľa, 3. septembra (září) 2023

Príchod, ubytovanie - 18.00 Prehliadka centra mesta, večera.

Posedenie, večera (podľa dohody a pohody).


Pondelok, 4. septembra (září) 2023

8.00-8.30 Raňajky

09.00 Otvorenie, privítanie, organizácia.

09.15 -

10.00 - Petr Dvořák: Mezi antirealismem a realismem: ontický strukturní realismus jako nové paradigma v metafyzice vědeckých teorií?
10.45–11.00 Prestávka
11.00 - David Svoboda - Prokop Sousedik: Paradidma aristotelského kategoriálního schématu a problematika změny.
11.45 - Jan Karela (Michail Epstein)
12.30 Ukončenie prvej časti, Obed

14.00 - Mária Spišiaková:
14.45 - Kateřina Kutarňová:

15.30 - 15.45 Prestávka
15.45 -
16.30 -
Ukončenie druhej časti -- téma a miesto ďaľšieho stretnutia v roku 2024 (minulé témy).

Liturgia
Večera, Večírek
19.00 Ukončenie pracovnej časti

Utorok, 5. septembra (září) 2022
8.00-8.30 Raňajky

Ďaľší účastníci: .


Minulá 26. konferencia v Olomouci

Návrat na obsah